Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset
Godło

Rekrutacja do Przedszkola na nowy rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Przedszkola zawiadamia, że od 01.03.2020 r do 31.03.2020 r. wNaszej placówce trwa rekrutacja dzieci na rok szkolny 2019/2020. Karty zgłoszenia dziecka będą wydawane i przyjmowane w kancelarii przedszkolnej oraz do pobrania na stronie internetowej przedszkola.

Przy przyjęciu dzieci do przedszkola obowiązywać będzie zasada powszechnej dostępności, jednakże pierwszeństwo mają dzieci sześcioletnie z terenu naszej gminy, objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Rekrutacji dzieci do przedszkola dokona dyrektor lub powołana przez niego komisja.

Kwalifikacja dzieci do przedszkola odbywa się według następujących , poosiadających równorzędną wartośc kryteriów:

  • dzieci sześcioletnie
  • dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,
  • dzieci mające niepełnosprawne rodzeństwo;
  • dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci)
  • dzieci samotnie wychowywane przez rodzica

Za spełnianie każdego z kryteriów przysługuje 1 punkt.
Dodatkowe kryteria brane pod uwagę w drugim etapie rekrutacji, jeżeli po pierwszym etapie przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, określone przez organ prowadzący:

  • rodzeństwo dziecka aktualnie uczęszcza do tego przedszkola 1 pkt
  • rodzeństwo dziecka jest uczniem Zespołu Szkół w Zarębie lub Siekierczynie 4pkt
  • Dziecko dojeżdżające spoza obwodu lub terenu gminy, którego co najmniej jeden rodzic (prawny opiekun) pracuje na terenie gminy 3pkt
  • rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący dziecko pobierają naukę w trybie dziennym lub pracują zawodowo lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 3 pkt


Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola składaja kartę kontynuacji edukacji w naszym przedszkolu. - druki u dyrektora 

 

Data dodania: 2020-02-28 12:19:58
Data edycji: 2020-02-28 12:20:35
Ilość wyświetleń: 466
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej