Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset
Godło

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2015/2016

Dyrektor Przedszkola zawiadamia, że od 02.03.2015 r. do 31.03.2015 r. w naszej placówce trwa rekrutacja dzieci na rok szkolny 2015/2016. Karty zgłoszenia dziecka będą wydawane i przyjmowane w kancelarii przedszkolnej.

Rodzice dzieci dotychczas uczęszczających mają obowiązek ponownego zgłoszenia dziecka na przyszły rok szkolny – na druku kontynuacji edukacji.

Przy przyjęciu dzieci do przedszkola obowiązywać będzie zasada powszechnej dostępności, jednakże pierwszeństwo mają dzieci pięcioletnie z terenu naszej gminy.
Kwalifikacja dzieci nowych według następującej kolejności:

  • dzieci pięcioletnie,
  • dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych,
  • dzieci obojga rodziców pracujących,
  • dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),
  • dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi warunkach, mają prawo pierwszeństwa.

Rekrutacji dzieci do przedszkola dokona dyrektor lub powołana przez niego komisja.

  • HARMONOGRAM NABORU DZIECI

Dyrektor Przedszkola w Zarębie
Sabina Filipczak

Data dodania: 2015-03-02 14:13:45
Data edycji: 2018-12-15 14:14:30
Ilość wyświetleń: 439
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej