Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset
Godło

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Przedszkola zawiadamia, że od 01.03.2019 r do 31.03.2019 r. wNaszej placówce trwa rekrutacja dzieci na rok szkolny 2019/2020. Karty zgłoszenia dziecka będą wydawane i przyjmowane w kancelarii przedszkolnej oraz do pobrania na stronie internetowej przedszkola.

Przy przyjęciu dzieci do przedszkola obowiązywać będzie zasada powszechnej dostępności, jednakże pierwszeństwo mają dzieci sześcioletnie z terenu naszej gminy, objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Rekrutacji dzieci do przedszkola dokona dyrektor lub powołana przez niego komisja.

Kwalifikacja dzieci do przedszkola odbywa się według następujących , poosiadających równorzędną wartośc kryteriów:

  • dzieci sześcioletnie
  • dzieci niepełnosprawne
  • dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,
  • dzieci mające niepełnosprawne rodzeństwo;
  • dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci)
  • dzieci samotnie wychowywane przez rodzica

Za spełnianie każdego z kryteriów przysługuje 1 punkt.
Dodatkowe kryteria brane pod uwagę w drugim etapie rekrutacji, jeżeli po pierwszym etapie przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, określone przez organ prowadzący:

  • rodzeństwo dziecka aktualnie uczęszcza do tego przedszkola 1 pkt
  • rodzeństwo dziecka jest uczniem Zespołu Szkół w Zarębie lub Siekierczynie 4pkt
  • Dziecko dojeżdżające spoza obwodu lub terenu gminy, którego co najmniej jeden rodzic (prawny opiekun) pracuje na terenie gminy 3pkt
  • rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący dziecko pobierają naukę w trybie dziennym lub pracują zawodowo lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 3 pkt


Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola składaja kartę kontynuacji edukacji w naszym przedszkolu. - druki u dyrektora 

 

 

Data dodania: 2019-03-04 17:15:58
Data edycji: 2019-03-04 17:26:01
Ilość wyświetleń: 462
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej